Ple de 8 d'abril de 2021 - Ordinari

Connexió telemàtica 

Art. 46.3 Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

Darrera actualització: 18.05.2021 | 08:24