Àrees d'actuació

Serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Aporten solucions a problemes socials i intenten prevenir de situacions de risc. Estan formats per l’educadora social i la tècnica social.

         Qui pot rebre aquest servei? Persones i famílies empadronades a les Masies de Voltregà...

         ... en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.
         ... amb malalties mentals o cròniques.
         ... que presenten situacions de violència de gènere o violència familiar.
         ... amb pèrdua d'autonomia.
         ... en situació de pobresa o urgència social.
         ... amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial.
         ... amb drogodependència i altres addiccions.
         ... persones grans.

Pobresa i inclusió social

Servei d’ajuda a persones i famílies amb dificultats per cobrir necessitats bàsiques diàries, amb l’objectiu de prevenir els efectes d’exclusió social i pobresa.

         . Programa Pedala
         . Aliments
         . Pobresa energètica
         . Prestacions econòmiques d'urgència social

Autonomia i dependència

Serveis adreçats a persones grans i/o dependents, per millorar la qualitat de vida evitant els centres residencials i rebent atenció al propi domicili.

         . Servei local de teleassistència
         . Servei d'atenció a domicili (SAD)
         . Servei de productes de suport i teràpia ocupacional (BAT)

Infància, família i joves

Serveis adreçats a famílies (persones soles, famílies amb un sol pare/mare, parelles informals, etc.) que acrediten que conviuen en un mateix domicili.

         . Programa Passa
         . Projecte Enxaneta
         . Servei d'ajuda a domicili (SAD)
         . Prestacions i ajuts de suport a la infància i a la família
         . Ajudes escolars
         . Matrícula viva

Igualtat

Servei que treballa per la implementació de polítiques orientades a fomentar i avançar en la igualtat de dones i homes i també per transformar les diferents dimensions de la desigualtat que persisteixen a la nostra societat.

Igualtat assumeix la responsabilitat de treballar de forma transversal, tot propiciant la participació de la societat civil i el desenvolupament d'accions oportunes per a la consecució dels objectius del Pla d'Igualtat de Ciutadania.

Les línies bàsiques d'actuació de l'àrea d'igualtat són promoure la igualtat de gènere a partir de la participació de la dona en la comunitat, fomentar la coeducació i promoure la salut integral de les dones.

         . Vic Dones – SIAD Osona
         . Polítiques d'igualtat

Persones nouvingudes

Serveis adreçats a facilitar la integració de les persones nouvingudes promovent una societat acollidora creant una bona convivència entre veïns/es.

         . Servei d'acollida per a persones nouvingudes
         . Sensibilització ciutadana
         . Participació ciutadana
         . Mediació familiar

Per més informació cal demanar hora amb les professionals de serveis socials trucant a l'Ajuntament de les Masies de Voltregà al telèfon 938 570 028.

Darrera actualització: 07.04.2020 | 12:14
Darrera actualització: 07.04.2020 | 12:14