Notícies del Ple 1 de març de 2018

Divendres, 2 de març de 2018 a les 00:00

En l'últim Ple Ordinari celebrat el dia 1 de març de 2018 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat: l'aprovació inicial del reglament d'ús dels espais joves municipals; l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl; la proposta d'acord relativa a determinar la composició de la Mesa Permanent de contractació; la Ratificació de la Modificació dels estatuts del Concorci del Ter; l'inici d'expedient de licitació per la cessió d'ús de bé immoble.

Amb set vots a favor i sis abstencions: l'aprovació de la classificació de les ofertes per la gestió del servei de manteniment, control i gestió de les instal·lacions esportives del Despujol i el servei de Bar.

Es van aprovar per unanimitat les mocions presentades pels diferents grups municipals referents a: Demanar a la Generalitat l'abonament del deute pendent de l'escola bressol; La Commemoració del Dia Internacional de les Dones; la sol·licitud per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions i per últim la moció en defensa del model d'escola catalana com a eina de cohesió social.

En aquesta sessió es va donar compte dels decrets de l'alcaldia aprovats durant els mesos de gener i febrer (decrets de l'alcaldia núm. 1 a 19); i els acords aprovats en les Juntes de Govern Local celebrades entre el 4 de gener i el 8 de febrer de 2018.

Podeu consultar les Actes dels Plens anteriors en el següent enllaç.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 08:50