Finestreta Única Empresarial

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és l'espai físic o virtual des d’on els emprenedors, empresaris i intermediaris poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat, amb independència de l'administració responsable.

Darrera actualització: 17.07.2019 | 09:26