Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Línies de servei:

- Informació i orientació
- Tramitació de queixes i denúncies
- Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Tota la població


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Responsable de l'OMIC


Unitat responsable:

Regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat