Acollida de Persones Nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i del municipi.

Línies de servei:

- Gestió de l'empadronament
- Sessions de formació a persones i famílies
- Derivació a serveis/entitats especialitzades
- Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

Persones nouvingudes


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Equip Tècnic de Serveis Socials

Personal del Servei d'Atenció Ciutadana


Àrea responsable:

Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Igualtat


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar Social


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Oficina d'atenció al ciutadà


Adreça:

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:49