Acollida de Persones Nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i del municipi.

Línies de servei:

- Gestió de l'empadronament
- Sessions de formació a persones i famílies
- Derivació a serveis/entitats especialitzades
- Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Adreça:

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:49