Cessió d'Espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

Línies de servei:

- Establiment de normativa de cessió d'espais
- Lliurament de claus i control de la cessió
- Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries:

Tothom que vulgui utilitzar un espai municipal


Cost per l'usuari:

Segons estableix l'Ordenança Municipal


Equip tècnic:

Responsables de les àrees de cultura, esports, joventut i educació


Àrea responsable:

Àrea de Serveis Personals


És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:49