Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

- Instal·lació
- Tractament de les aigües residuals
- Manteniment

Persones destinatàries:

Usuaris del servei de clavegueram


Cost per l'usuari:

D'acord amb el que disposa les Ordenances


Equip tècnic:

Servis Tècnics Municipals


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient