Deixalleria

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

Línies de servei:

- Recepció
- Preparació per a reutilització
- Valorització
- Posar a disposició de tercers

Persones destinatàries:

Població en general dels municipis de les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà i Santa Cecília de Voltregà


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals


Equip tècnic:

Serveis Tècnics

Personal de la brigada municipal


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient