El Sac

És un espai jove en el qual s’ofereix informació d'interès juvenil i on s'hi desenvolupen diverses activitats.

Objectius:

  • Oferir informació i orientació als joves per donar resposta a les seves demandes
  • Promoure accions d’hàbits saludables
  • Fomentar l’emprenedoria, ocupabilitat i emancipació
  • Obrir nous espais creatius de proposta
  • Realitzar accions d’assessorament individualitzat
  • Potenciar l’accés a la informació dels joves tan a dins de l’espai com a fora
  • Millorar l’orientació acadèmica i formativa per completar la trajectòria educativa
  • Dinamitzar l'espai de trobada pel desenvolupament d’activitats
  • Identificar les violències de gènere en l’àmbit de les relacions socioafectives
  • Donar eines per entendre i respectar la diversitat sexual i afectiva

Persones destinatàries:

Joves


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Responsables de l'àrea de Joventut


Àrea responsable:

Regidoria de Joventut


Unitats implicades:

Educació, cultura i esports