Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

Línies de servei:

- Manteniment preventiu
- Manteniment correctiu
- Millora de l'enllumenat

Persones destinatàries:

Tota la població


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Empresa concessionària del servei de manteniment de l'enllumenat públic

Brigada municipal


Àrea responsable:

Regidoria de Serveis i Medi Ambient