Foment de la Participació Ciutadana

Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi.

Línies de servei:

- Informació sobre la participació ciutadana
- Creació d'òrgans, espais i processos de participació entorn del pressupost
- Elaboració i explicació de pressupostos participatius
- Realització de consultes populars
- Establiment de Consells Municipals de participació

Persones destinatàries:

Població en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Responsables de Participació Ciutadana

Àrea responsable:

Regidoria de Participació Ciutadana

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Darrera actualització: 09.01.2019 | 09:30