Formació Ocupacional

Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teoricopràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Línies de servei:

- Accions formatives per a persones en situació d'atur
- Accions formatives per a persones treballadores (formació ocupacional)

Persones destinatàries:

Persones en situació d'atur


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Responsables de Promoció Econòmica i Ocupació


Unitat responsable:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic