Informació i Orientació a la Dona

Servei que s'encarrega de facilitar informació, orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones.

Línies de servei:

- Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i el seu exercici
- Assessorament jurídic
- Suport psicològic
- Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de situacions de violència
- Suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que visualitzin les aportacions de les dones
- Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes d'interès per a les dones

Persones destinatàries:

Dones


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Responsables de la Regidoria de Benestar Social


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar Social


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Oficina d'atenció a l'usuari


Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:51

Enllaços