Informació i Promoció Turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat.

Línies de servei:

- Accions de promoció turística
- Punt d'informació turística
- Establiment d'itineraris turístics
- Establiment de guies turístics

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Responsable de Promoció Econòmica


Unitat responsable:

Regidoria de Cultura