Instal·lacions Esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitats esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

Línies de servei:

- Reserva i lloguer d'espais
- Reserva i lloguer de material esportiu
- Organització d'activitats esportives
- Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost per l'usuari:

D'acord amb les Ordenances


Equip tècnic:

Responsables del Servei d'Esports


Unitat responsable:

Regidoria d'Esports