Piscina Municipal

Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic.

Línies de servei:

- Piscina
- Organització d'activitats lúdiques

Persones destinatàries:

Tota la població


Cost per l'usuari:

Segons estableixen les Ordenances


Equip tècnic:

Serveis Tècnics d'Esports


Unitat responsable:

Regidoria d'Esports