Serveis

L’ajuntament de les Masies de Voltregà presenta la Carta de Serveis, un recull dels serveis públics que l’Ajuntament ofereix als seus veïns i veïnes.

Aquests serveis es presenten organitzats per àrees de manera que suposa una pràctica guia per visualitzar tots els serveis que poden anar relacionats entre sí.

Aquesta guia també exposa uns estàndards de qualitat als que l’Ajuntament es compromet i que garanteix a partir de la professionalitat de les persones de l’organització.

La voluntat de l’Ajuntament és d’oferir uns serveis propers, sostenibles i eficients que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i per això també és necessària la col·laboració ciutadana.

La Carta de Serveis obre la porta a la ciutadania a fer arribar les seves propostes de millora ja que la voluntat d’aquesta Carta és reflectir uns serveis que s’ajustin al màxim a les necessitats de la població.

Pàgina 1 de 2
 • Sorea Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar els servei d'aigua potable  al municipi

 • Acollida de persones nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i del municipi.

 • Arxiu Municipal Arxiu Municipal

  El Servei d’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà és el servei de l'Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Atenció i prevenció de la drogodependència

  Servei que s'encarrega de prevenir i dectectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

 • Atenció i prevenció de la violència masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

 • Bibli@ccés Biblio@ccés

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

 • Casal de la gent gran

  Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Centre de dia

  Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

 • Pèrgola Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc

 • Clavegueram Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • deixalleria Deixalleria

  Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Escola Bressol Escola bressol municipal "Can Riva"

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Espai Jove "El Sac" i el "Bibli@accés"

  Servei que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent i que poden incloure les del punt d'informació juvenil.

 • Foment de la participació ciutadana

  Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions.

 • Formació ocupacional

  Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teòrico-pràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals

 • Formació per famílies

  Servei que s'encarrega d'afavorir la implicació de mares i pares en el procès educatiu per tal d'assolir l'éxit educatiu dels/de les seus/ves fills/es.

 • Gestió de Mercat

  Servei que s'encarrega de la gestió del  mercat setmanal a l'aire lliure, en règim de venda personalitzada i al detall.

   

Pàgina 1 de 2
Darrera actualització: 16.05.2018 | 13:00
Darrera actualització: 16.05.2018 | 13:00