Organismes dependents o vinculats

Comunitat de Municipis del Voltreganès

El Voltreganès (entre LMV i SHV) conforma una realitat geogràfica particular que condiciona de forma evident, la societat que hi viu. Aquesta realitat molt palpable pels habitants d’ambdós municipis, no sempre ha estat tan clara a escala política. La confrontació que hi ha hagut històricament entre els municipis de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, ha anat esmorteint una realitat assumida per la societat civil, i gens clara per una classe política que ha posat per damunt els interessos com a grup polític, per sobre d’una necessitat real de la societat. Amb l’objectiu de coordinar serveis, de fer-los més àgils i sostenibles, es crea la Comunitat de serveis del Voltreganès.

Els temps actuals canvien, es transformen i desenvolupen noves formes de treball, la transversalitat ha de formar indiscutiblement el treball d’aquests dos municipis i és per aquesta raó que finalment els equips de govern de Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà han vist la necessitat de complaure una societat civil envers una confrontació d’ideologia política.

Així és com sorgeix la voluntat política entre els municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà per la creació de la Comunitat de Serveis del Voltreganès.

La distribució geogràfica marca també una estructura molt compartimentada de serveis conjunts.

La creació d’una comunitat, és possible gràcies a una forma jurídica establerta per la Generalitat de Catalunya, pensada per a municipis que han de gestionar serveis conjuntament.

Molts d’aquests serveis gestionats conjuntament es prestaven a un municipi i l'altre, provocant duplicitats en la despesa d’aquests. Aquests serveis comuns exigeixen una planificació i una coordinació que permeti optimitzar tant els recursos tècnics com els econòmics.

Amb aquests antecedents els equips de govern dels dos ajuntaments, decideixen crear la Comunitat de Serveis del Voltreganès que neix de forma oficial el dia 21 de febrer de 2008, essent una realitat per a tots els ciutadans de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà.

Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:51