Educació

L’Àrea d'Educació aposta per l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, individual o col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir una societat més lliure, justa i equilibrada.

Objectius

. Reforçar la funció cohesionadora i inclusiva de l'educació tant als centres educatius com a l'entorn, afavorint els projectes que apostin per l'excel·lència i/o la inclusió.
. Desenvolupar i/o donar suport a programes i projectes específics per garantir l'accés a l'educació formal, no formal i informal des de qualsevol etapa vital.
. Articular sistemes i definir actuacions que portin a un grau de complicitat i implicació de tots els agents del territori en l'educació dels ciutadans i ciutadanes.

Notícies

Darrera actualització: 01.08.2023 | 10:47