Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Tota la informació sobre les licitacions en curs, així com composició de les meses de contractació, actes de les meses i modificacions, pròrrogues o anul·lacions de contractes o licitacions es poden trobar al Perfil del Contractant.

Durant l'any 2018 no hi ha hagut cap modificació de contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions suspeses ni resolucions anticipades.

Darrera actualització: 19.03.2020 | 10:45
Darrera actualització: 19.03.2020 | 10:45