Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Tota la informació sobre les licitacions en curs, així com composició de les meses de contractació, actes de les meses i modificacions, pròrrogues o anul·lacions de contractes o licitacions es poden trobar al Perfil del Contractant.

Durant l'any 2018 no hi ha hagut cap modificació de contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions suspeses ni resolucions anticipades.

Durant l'any 2022 s'han produit les formalitzacions de contractes majors que es detallen al Perfil del Contractant que trobareu als enllaços.

Darrera actualització: 09.02.2023 | 15:06
Darrera actualització: 09.02.2023 | 15:06