Objectius

La Comunitat té com a principals objectius generals la gestió, optimització, planificació i coordinació de recursos i serveis. 

Optimitzar les ajudes i subvencions provinents de diversos organismes supramunicipals, com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d'Osona i les ajudes estatals i europees que es puguin obtenir.

L'optimització de les ajudes i la gestió dels recursos s'han d'establir clarament mitjançant criteris de planificació, ja que depenen de 7 àrees d'acció: Benestar social, cultura, esports, joventut, promoció econòmica, turisme i medi ambient.

Planificar a curt, mitjà i llarg termini en funció de les accions que es porten a terme. Tot plegat amb la finalitat d'optimitzar els recursos econòmics, els recursos humans i els recursos materials i millorar l'eficàcia l'eficiència dels serveis.

Objectius Generals 

  • Implementar projectes de millora dels dos municipis 
  • Coordinar programes i actuacions conjuntes
  • Planificar accions conjuntes de forma transversal
  • Ordenar i sistematitzar el sistema de treball dels tècnics implicats
  • Optimitzar i rendibilitzar els recursos econòmics i humans
  • Crear canals de comunicació entre ambdós ajuntaments
Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:52
Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:52